adresa
architekti
projekt
realizácia

Horný Val 35 a R. Zaymusa 8, Žilina
Mikuláš Šesták, Ferdinand Čapka
1940
1941 – 1942

Na hranici historického jadra postavili počas druhej svetovej vojny tržnicu, ktorá vypĺňa prieluku a vytvára v nej pasáž spájajúcu jadro mesta s neskoršími sídliskami na južnom okraji. Dvojúrovňová tržnica mala krytú prízemnú časť. Na poschodí, prístupnom dvoma bočnými schodiskami, boli predajné plochy. Uzatvárateľný pasážový priechod mal na jednej strane sériu malých obchodíkov. Budova je obložená keramickým tehlovým obkladom. Veľké plochy vonkajších priečelí tvorí sklobetón, dopĺňa ho séria kruhových okien. Objekt v šesťdesiatych rokoch prestavali na veľkopredajňu potravín.

Literatúra:
KUSÝ, Martin: Architektúra na Slovensku 1918 – 1945. Bratislava, Pallas 1971, 186 s., tu s. 148.
BOŘUTOVÁ, Dana: Mestská tržnica. Architektúra & urbanizmus 29, 1995, 1 – 2, s. 144 – 147.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta H. – STOLIČNÁ, Elena: Architektonické diela 20. storočia na Slovensku. Žilina. Architektúra & Urbanizmus 30, 1996, 3, s. XII.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s.

Zdroj obrázkov:
Archív Oddelenia architektúry, ÚSTARCH SAV