adresa
architekt
projekt
realizácia

Limbová 5, Bratislava
Oldřich Černý, Štefan Imrich, Richard Pastor, Jaroslav Rajchl, Milan Šavlík
1958 – 1961
1961 – 1967

Dominantou nemocnice je štrnásťposchodový, trojkrídlový monoblok v pôdorysnom tvare otvoreného písmena Y. Nemocničné izby sú orientované na juh, operačné sály na sever. Poliklinika má podobu nízkej hmoty. Na južnej strane sa k nej spojovacím kŕčkom pripája sedempodlažná budova detského oddelenia. Administratívna budova je vyčlenená z objektu a obsahuje aj centrálnu vrátnicu situovanú pri vstupe do nemocničného areálu. Konštrukčne je výškový monoblok železobetónový skelet s rovnými doskovými stropmi založený na module 3,30 x 6,00 m, poliklinika a ostatné objekty majú modul 6,60 x 6,00 m. Dispozičné riešenie je jednoduché a umožnilo diferenciáciu rôznych prevádzok a dobrý prevádzkový vzťah polikliniky a lôžkovej časti.

Literatúra:
KRAMPL, Ernest: Mestská nemocnica na Kramároch. Projekt 10, 1968, 1/12, s. 229  240.
DULLA, Matúš  MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s.

Pôdorys:
Projekt 10, 1968
Foto:
Ján Sláma, Rajmund Mülle