súčasný názov
adresa
architekt
realizácia
Základná škola Dr. Jozefa Dérera
M. R. Štefánika 5, 7, Malacky
Juraj Chorvát
1929

Základná škola je najlepšou funkcionalistickou stavbou v meste. Je veľkoryso založená na pôdoryse tvaru U. Prevýšená hmota nárožia a konštruktivistický portikus zvýrazňujú hlavný vstup do budovy. Dispozícia je dvojtraktová - do parku sú orientované učebne, do dvora chodby. Dvojpodlažný kompaktný objekt má centrálne situované spoločné schodisko. V areáli školy sa nachádza vila pre riaditeľa a "učiteľstvo" s dvoma bytovými jednotkami. Oba objekty sú dielom vtedy pomerne mladého architekta Juraja Chorváta, ktorý sa touto prácou etabloval ako schopný moderný architekt. V súčasnosti je v budove základná škola.

Literatúra:
Štátna ľudová a meštianska škola ministra dra Dérera v Malackách. Slovenský staviteľ 3, 1933, s. 43 – 48.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 113, 356.

Foto: 
Henrieta Moravčíková