adresa
architekt
súťaž
realizácia

Trojičné námestie 1, Trnava
Jozef Danák
1972
1976 – 1988

Trnavský Dom kultúry je jednou z najvýraznejších stavieb neskorej moderny na území mesta. Uzatvára zadné dvory existujúcej štruktúry historických objektov Hlavnej ulice. Skelet objektu je dispozične flexibilný a reaguje na svoje štruktúrované okolie. Hlavná fasáda, orientovaná do Trojičného námestia, je traktovaná podľa jeho rozponu. Jednotlivé moduly ukončuje strešné zošikmenie, ktoré malo prispôsobiť tvar kultúrneho domu historickému prostrediu. Východná fasáda je plochá, s výraznými pásmi vertikálnych betónových segmentov. Pohľadový betón a lapidárne tvary dávajú domu kultúry brutalistický ráz, ktorý posilňujú aj oceľové konštrukcie pred bočnou fasádou.

Literatúra:
LUKAČOVIČ, Štefan: Súťaž na Dom kultúry v Trnave. Projekt 14, 1972, 1, s. 20 – 21. 
LÝSEK, Lumír: Dom kultúry ROH v Trnave - stredobod a magnet pešej zóny. Projekt 31, 1989, 1, s. 15 – 18.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 229, 443.

Foto:
Rajmund Müller