adresa
architekt
projekt
realizácia

Račianska 105, Bratislava
Vladimír Dedeček
1961
1961  1963

Objekt sa skladá z hlavnej štvorpodlažnej školskej budovy pozdĺžneho tvaru a administratívneho pavilónu, ktorý je prepojený so školským traktom ľahkým exteriérovým schodiskom. Do areálu ďalej patrí samostatne stojaca telocvičňa. Na hlavnej budove architekt striedal pôdorysné modely pozdĺžnych tried s tabuľou na dlhšej stene a štvorcových tried. To sa odrazilo aj na hlavnej fasáde objektu, kde šachovnicové kombinovanie rôzne hlbokých tried vytvára pred plytkejšími učebňami priestor loggie. Tieto nespĺňajú len klasickú funkciu balkóna, ale hlavne dopĺňajú, cez sklobetónovú podlahu, osvetlenie hlbších tried nachádzajúcich sa pod nimi. Plastický šachovnicový motív sa stal najzaujímavejším prvkom fasády, ktorej dodal originálny tvar, podporený červeno-bielou farebnou kombináciou, typickou pre Dedečkovu tvorbu.

Literatúra:
Dni architektúry 2004. Spoznajte architektúru 60. a 70. rokov prostredníctvom jej tvorcov. Katalóg podujatia. Ed. Henrieta Moravčíková. Bratislava 2004.