adresa
architekt
projekt
realizácia

Námestie Šoltésovej 2, Levice
Adolf Artúr Drexler
1937
1938

V slovenských mestách je viacero objektov, ktoré vznikli v duchu funkcionalistickej architektúry, ale nedostali sa do obvyklých výberov najlepších stavieb napríklad preto, že ich vytvorili málo známi architekti. Tak je to aj v prípade zaujímavého a elegantného domu na Námestí Šoltésovej v Leviciach, od bratislavského architekta A. Drexlera. Má smelé pásové okná vedené cez zaoblené rohy a lodžiovým spôsobom zasunutú strednú súmernú časť, v ktorej dominuje celozasklený valcový objem ústredného schodiska. Na prízemí boli obchody, na poschodí byty.

Literatúra:
DULLA, Matúš: Architektonické diela 20. storočia na Slovensku. Lučenec, Tornaľa, Levice. Architektúra & Urbanizmus 32, 1998, 1 – 2, s. LIX – LXXVIII, tu s. LXXV.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 397.
ŠVOLÍKOVÁ, Marta: Kultúrne pamiatky a významní stavitelia Levíc v zrkadle archívnych prameňov Štátneho archívu v Leviciach. In: Monumentorum tutela / Ochrana pamiatok 16, 2005, s. 273 – 282.