adresa
autori
interiéry
vyhľadávacia súťaž
verejná anonymná architektonická súťaž
projekt
realizácia 
Mýtna 1, Bratislava
Štefan Ďurkovič, Barnabáš Kissling, Štefan Svetko
Marta Skočková
1962 
1963
úvodný projekt 1964 – 1966,  projekt 1969 – 1970
1969 – 1984

Na základe víťazstva v súťaži dokončili v roku 1985 jednu z najdiskutovanejších architektúr Bratislavy – budovu v tvare obrátenej pyramídy. Nápadná a vyzývavá forma vzbudila uznanie, ale aj veľký odpor. Kritizovala sa jej nevhodnosť pre rozhlasovú prevádzku (rušenie hlukom), hoci hlavné štúdiá sa nachádzajú v dokonale izolovanej podnoži. Budova mala byť súčasťou veľkých domov v zelenom páse pozdĺž plánovanej okružnej komunikácie bulvárového typu. Aj keď vzbudila polemiky, nemožno jej uprieť veľkorysosť a kultivované architektonické komponovanie.

Literatúra:
ZALČÍK, Tibor: Súťaž na umiestnenie budovy čs. rozhlasu v Bratislave. Projekt 5, 1963, 3, s. 57 – 62.
HRUŠKA, Emanuel: Súťaž na budovu čs. rozhlasu v Bratislave. Projekt 6, 1964, 3, s. 62 – 66.
SVETKO, Štefan: Rozhlasové stredisko Bratislava. Projekt 12, 1970, 9, s. 401 – 408.
LÝSEK, Lumír: Budova Československého rozhlasu v Bratislave. Architektura ČSR 1985, 9, s. 391 – 396.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002, 512 s.
TOPOLČANSKÁ, Maria: Identity Game: Czech and Slovak architecture magazines as travelogues. Architectural Design 76, 2006, č. 181 (May – June 2006), s. 28.

Fotografie:
Oľga Triaška Stefanovič 
Grafická dokumentácia:
Soňa Ščepánová