adresa
architekti
architekti dostavby
realizácia
rekonštrukcia
a dostavba (Omnia II)

Dunajská 4 – 6, Bratislava
Martin Kusý, Jozef Fabianek
Jozef Lacko, Branislav Somora
1974

1975 – 1977

Dvojicu administratívnych budov Omnia I a II charakterizujú výrazné horizontály okien a kameňom obložených medziokenných pásov. Obklad urobili až pri výstavbe druhej etapy - pôvodný objekt mal ľahký kovový plášť. Budova i jej neskoršia dostavba majú pílovito uskakujúce jednotlivé konštrukčné sekcie. Na streche je veľkoplošná digitálna obrazovka s časomierou a teplomerom. Objekt je jednou z najznámejších a najúspešnejších dostavieb mestskej uličnej štruktúry v sedemdesiatych rokoch. V roku 1984 vznikla aj štúdia dostavby tretieho objektu, nerealizovala sa však.

Literatúra:
Nová slovenská architektúra. Ed. Matúš Dulla. Bratislava, SAS, 1991, nestránkované, 82 s., tu s. 52  55.
ŠLACHTA, Štefan: Omnia – podnik zahraničného obchodu. Projekt 33, 1991, 9 – 10, s. 51 – 53.
MORAVČÍKOVÁ, H. Henrieta: Architekt Branislav Somora. Bratislava, Meritum 1996, 36 s.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 441.

Foto:
František Hauskrecht