adresa
architekt
projekt
realizácia

Jurigovo (pôvodne Jegorovovo) námestie 9, Bratislava
Jozef Fabianek
1970
1971 – 1974

V centre nového sídliska, jedného z najlepších, aké sa na Slovensku postavili, vznikol na svoju dobu nezvyklý bytový dom. Výnimočná centrálna poloha, ale určite aj entuziazmus urbanistov sídliska umožnili navrhnúť takéto neobyčajné riešenie. Dom stojí sčasti na pilieroch, medzi ktorými sú vstupy a priestory espressa. V oboch suterénoch sú garáže. Z pavlačí otočených na sever sú prístupné byty (spolu ich je 28), ktoré sú buď jednoúrovňové (od jednoizbových až po trojizbové), alebo dvojúrovňové – mezonetové (päťizbové). Tieto majú na spodnej úrovni vstup, obývačku a kuchyňu. Hore sú spálne a kúpeľňa. Povrchovú úpravu objektu tvorí obklad z drobnej sklenej mozaiky a holý betón doplnkových konštrukcií. Členitá, plasticky prekomponovaná architektúra harmonicky dotvára centrum obytného súboru a napája sa na terasovitú úpravu priľahlého námestia, vyhradeného pre peších.

Literatúra: 
RUŽEK, Karol: Mezonetový dom na Jegorovovom námestí. Projekt 18, 1976, č. 8 – 9, s. 18 – 19. 
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 436.