adresa
architekt
spolupráca
projekt a realizácia

Karlova Ves, Bratislava
Stanislav Talaš
Jozef Fabianek, Alexander Plačko, Karol Ružek, Irina Kedrová
1964 – 1968

Podľa konceptu Štefana Ďurkoviča, Štefana Svetka a Stanoslava Talaša vypracoval autorský kolektív projekt sídliska, ktoré postavili v druhej polovici šesťdesiatych rokov a stretlo sa s pozitívnym medzinárodným ohlasom. Prehľadnú mierku sa podarilo udržať primeranou šírkou obytného komplexu, útulnosť zasa polouzatvorenými blokmi. Uzavretosť pozdĺžneho priehľadu vytvára dvojité zalomenie hlavnej komunikácie. Pri vstupe do sídliska je centrum vybavenosti s peším premostením, ktoré sa postupne dobudovávalo. Susedná kaskádovitá fontána je dielom Iriny Kedrovej, tu architekti zachovali aj malý kostolík. Horné centrum tvorí obchodný dom, na ktorý nadväzuje terasa s poštou a inými službami (autori A. Plačko a M. Lojdl, 1967 – 1968).

Literatúra:
KUSÝ, Martin: Architektúra na Slovensku 1945 – 1975. Pallas, Bratislava 1976. 286 s.
RUŽEK, Karol: Mezonetový dom na Jegorovovom námestí. Projekt 18, 1976, 8 – 9, s. 18 – 19.
DULLA, Matúš: Sídlisko Karlova Ves v Bratislave. Projekt 30, 1988, 10, s. 15 – 20.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s.
MORAVČÍKOVÁ, Henrieta – DULLA, Matúš – DORICOVÁ, Slávka – HABERLANDOVÁ, Katarína – TOPOLČANSKÁ, Mária: Panelové sídliská v Bratislave a ich univerzálne a špecifické súvislosti. Architektúra & urbanizmus 40, 2006, 1 –2, s. 73 – 96.
Panelové sídliská v Bratislave: Stručný prehľad. Architektúra & urbanizmus 40, 2006, 1 – 2, s. 97 – 113.

Zdroj obrázkov:
ČSTK, Spolok architektov Slovenska