adresa
architekt
realizácia
Rádayho 4, Lučenec
Oskár Winkler
1937

Dvojpodlažná kompaktná stavba je najlepším dielom funkcionalistickej architektúry v Lučenci. Nesie niekoľko charakteristických znakov slohu, ako je uvoľnené prízemie v nároží so stĺpom, nárožná lodžia, kde sa motív stĺpu opakuje, ako aj zoskupenie okenných otvorov do horizontálneho pásu. Na bočnej fasáde je zasklený arkier. Kombinácia architektonických prvkov už prezrádza vplyv klasicizujúcich tendencií neskorých tridsiatych rokov.

Literatúra:
KUBIČKOVÁ, Klára: Jeden z neznámych: architekt Oskár Winkler (1909 – 1970). Architektúra & Urbanizmus 34, 2000, 1 – 2, s. 3 – 13.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 395.

Foto:
Matúš Dulla