adresa
architekti
projekt
realizácia
Mišíkova 1, Bratislava
Fridrich Weinwurm, Ignác Vécsei
1936
1937

Kubická funkcionalistická hmota domu stojí na strmom svahu vo vilovej štvrti mesta. Dispozičné riešenie i napriek skromným rozmerom domu umožnilo vytvoriť vysoký štandard mestského bývania a bezkolíznosť denného a nočného režimu rodiny. Tomu napomáhali flexibilné konštrukčné prvky a vstavaný nábytok (napr. detské izby delila skladacia dyhová priečka). Sústave otvorov výtvarne dominovalo nárožné okno obytnej haly. Všetky obytné priestory nadväzovali na poloblúkovú terasu na stĺpoch. Na terasu z jednej strany viedol balkón a z druhej zakrivené rameno záhradného schodiska. Záhradu navrhol viedenský záhradný architekt Willi Vietsch. 

Literatúra:
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 393.
DORICOVÁ, Slávka: Rodinny dom v bratislavskej architektúre 1918 – 1939. Vybrané príklady. Architektúra & urbanizmus 36, 2002, 3 – 4, s. 87 – 104.