adresa
architekti
realizácia

Somolického 2, Bratislava
Fridrich Weinwurm, Ignác Vécsei
1923

Jednoduchá trojpodlažná vila je solitérom. Z kompaktnej hmoty objektu vychádza výrazná priestranná lodžia a nekrytá terasa. Vnútorné usporiadanie priestorov je racionálne založené na ortogonálnej schéme. Napriek tomu, že je vila jednou z prvých realizácií F. Weinwurma a I. Vécseia, nesie už charakteristické znaky ich neskoršej tvorby: jasnú dispozíciu, bezozdobnú hladkú fasádu, vysunutú plochú rímsu a tradičné okná usporiadané do dvojíc a trojíc, delené len úzkym stĺpikom. V časti budovy je v súčasnosti múzeum Janka Jesenského, ktorý v dome kedysi býval. 

Literatúra:
Wasmuth's Monatshefte 12, 1928, s. 62.
Fridrich Weinwurm – Architekt Novej doby. Ed. Š. Šlachta, Bratislava, SAS 1993.
Dulla, Matúš – Moravčíková, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002, 512 s., tu s. 89 a 330.

Foto:
Matúš Dulla