adresa
architekti
projekt
realizácia
Sad Andreja Kmeťa 78, Piešťany
Fridrich Weinwurm, Ignác Vécsei
1927
1927

Jednoduchý štvorpodlažný objekt – obytný dom F. H. Feldmara – stojí na nábreží Váhu a spolu so susednými vilami podobného rázu tvorí unikátny komplex modernej kúpeľnej architektúry. Dispozičný trojtrakt vychádza z pôdorysu tvaru nepravidelného U. Z funkcionálne usporiadanej stredovej chodby sú prístupné jednotlivé jedno- až trojposteľové izby návštevníkov kúpeľov. Pri dvojramennom jednoduchom schodisku sú umiestnené spoločné hygienické zariadenia. Vonkajšia forma ubytovne (lebo to je najvýstižnejší názov pre taký objekt) je striedma - nesie hlavné atribúty Weinwurmovej tvorby. V hladkej ploche fasády sú vykrojené obdĺžniky tradičných vertikálnych okien a balkónových dverí. Jednotlivé okenné otvory sú zoskupené do dvojíc, resp. trojíc. Fasáda orientovaná k Váhu má na hranatých stĺpoch vyloženú dvojicu nad sebou umiestnených strohých balkónov. Nad nimi je ešte jeden balkón cez celú šírku fasády. 

Literatúra:
Haus Feldmar "Villa Livia". Forum 1, 1931, s. 201.
MRŇA, Ľubomír: Architektonické diela 20. storočia na Slovensku. Architektúra & urbanizmus 31, 1997, 4, s. LII.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 343.

Zdroj obrázkov:
Forum, 1931
Pôdorys:
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok, FA STU Bratislava