adresa
architekti
projekt
realizácia

Nad Dunajom 36, Bratislava
Fridrich Weinwurm, Ignác Vécsei
1928
1929

Architekti Weiwurm a Vécsei postavili pre senátora Tománka vilu, ktorá rozvíja ideu terasového bývania použitú predtým na vile Verö v Nitre. Vila je jedna z prvých stavieb puristickej moderny na Slovensku. Trojpodlažná budova má na každom podlaží terasy. Na prízemí sú po celej šírke budovy, na prvom poschodí zastupuje terasy dvojica priestranných lodžií. Na druhom poschodí tvorí veľká terasa orientovaná na Dunaj polovicu jeho plochy. Vertikálne prepojenie jednotlivých podlaží riešia samostatné schodiskové ramená rozmiestnené v súvislosti so zmenami dispozície. Pôdorys aj týmto spôsobom získal ráz otvorenej netradičnej dispozície. Pre toto dielo sú charakteristické pokojné, symetrické a jasne rezané objemy. Vila patrí k najlepším príkladom dokumentujúcim dobové zmeny v štýle bývania. Krátko po realizácii ju zaradili do holandskej publikácie, ktorá sa venovala moderným vilám v Európe a Amerike. V deväťdesiatych rokoch ju s malými zmenami obnovili podľa projektu B. Krausa. 

Literatúra:
Moderne villas en Landhuisen in Europa en Amerika. Amsterdam 1932.
Fridrich Weinwurm – architekt NOVEJ DOBY. Katalóg výstavy. Ed. Štefan Šlachta. Bratislava, SAS 1993.
FOLTYN, Ladislav: Slovenská architektúra a česká avantgarda 1918 – 1939. Bratislava SAS 1993. 238 s.
Architektonické diela 20. storočia na Slovensku – Bratislava. Architektúra & urbanizmus 31, 1997, 2 – 3, s. XXXII.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s.

Foto:
Ján Kodoň; Foltyn, L.: Slovenská architektúra česká avantgarda 1918 – 1939
Pôdorys:
Archív Oddelenia architektúry
, ÚSTARCH SAV