adresa
architekt
užšia súťaž
projekt, realizácia
Štúrova 1 – 3, Bratislava
Jan Víšek
1937
1937 – 1939

Polyfunkčná budova je situovaná v tesnej blízkosti bývalej mestskej sporiteľne (Juraj Tvarožek). Dispozícia vychádza z pravouhlého konštrukčného systému na úzkom pozemku v tvare trojuholníka. Zasklený parter s obchodnými prevádzkami mierne ustupuje za uličnú čiaru. Približne v jednej tretine z oboch strán priečelia sú umiestnené slepé pasáže. Poschodie s priebežným pásovým oknom pôvodne slúžilo obľúbenej reštaurácii Luxor. V ďalších štyroch podlažiach boli kancelárie a byty s pozdĺžnymi štvordielnymi oknami v jednoduchom rytme. Pôvodnú funkcionalistickú fasádu neskôr obložili plochým zaveseným plášťom. V roku 1998 objekt zrekonštruovali podľa návrhu Jána Bahnu a jednu z pasáží spolu s prvým poschodím prepojili so susednou budovou sporiteľne. 

Literatúra:
Jan Víšek. Ukázky architektonické tvorby z doby okupace. Architektura ČSR 5, 1945, 5, s. 124 – 125.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 397.

Foto: 
Matúš DUlla
Pôdorys:
Archív Oddelenia architektúry, ÚSTARCH SAV