adresa
architekt
projekt
realizácia
Štefánikova 17, Bratislava
Jan Víšek
1928
1929

Budova bývalých Spojených UP závodov navrhol vtedy už známy brnenský architekt J. Víšek. Slúžila ako výstavný a predajný priestor výrobkov umeleckého priemyslu. Budovu otvorili v rovnakom čase, ako začala v meste pôsobiť Škola umeleckého priemyslu a viacerí jej pedagógovia či absolventi tak mali možnosť aj tu uplatniť výsledky svojej práce. Stojí v radovej uličnej zástavbe a má v dôsledku tvaru parcely pôdorys nepravidelného lichobežníka. Konštrukčný základ objektu tvorí oceľobetónový skelet doplnený dutým tehlovým murivom. Budova má suterén a štyri nadzemné podlažia a plochú strechu. V prízemí rozdeľuje objekt na dve časti veľkorysá pasáž. Dispozícia jednotlivých podlaží bola založená na voľnom pôdoryse, ktorý sa mohol ľubovoľne členiť ľahkými posúvateľnými priečkami. Komunikačné jadro s nákladným výťahom a schodiskom bolo umiestnené v zadnej časti objektu. Priečelie budovy charakterizujú výrazné horizontály pásových okien prechádzajúce celou šírkou fasády. Budova Spojených UP závodov je príkladom pomerne skorého uplatnenia zásad funkcionalistickej architektúry na Slovensku. Charakteristickú voľnú dispozíciu, vyľahčený transparentný parter a plochú strechu, dopĺňali pásové okná na bielej ploche priečelia. Roku 1997 objekt prestavali pre potreby Tatra banky, pričom kompletne zmenili vnútornú dispozíciu a nadstavali jedno podlažie.

Literatúra:
Obchodní dům v Bratislavě. Stavba 9, 1930 – 1931, s. 61 – 62. 
FOLTYN, Ladislav: Slovenská architektúra 1918 – 1938 a česká avantgarda. Bratislava, SAS 1993, s. 85 a 88.
ZAJKOVÁ, Anna: Obchodný dom UP závodov. Architektúra & Urbanizmus 29, 1995, 1 – 2, s. 38 – 41.
Jan Víšek. Ed. P. Pelčák, V. Šlapeta, I. Wahla. Brno, Obecní dúm 1999.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002, 512 s., tu s. 350.
Pobočka spojených UP závodov. DOCOMOMO národný register: Slovensko. Architektúra & Urbanizmus 40, 2006, 3 – 4, s. III. 

Ilustrácie: 
František Hauskrecht, Archív Oddelenia architektúry HÚ SAV