dnes
adresa
architekt
realizácia
Gymnázium Janka Kráľa
Ulica SNP 3, Zlaté Moravce
František Vahala
1922 – 1924

Budova gymnázia patrí medzi najlepšie architektonické diela v meste. Kompozícia vybudovaná na symetrickom pôdoryse v sebe spája tradičné historické princípy výstavby školských budov zo začiatku storočia s racionálnou tektonikou kotěrovskej ranej moderny. Dôverne známe historické motívy, napríklad rizalit, piano nobile s reprezentačným balkónom, lizény, kartuše či balustrády sú tu redukované do abstraktnej ahistorickej podoby. V období svojho vzniku bolo gymnázium jedinou strednou školou u nás s vybudovanou aulou. Rozsiahly objekt má čaro historických palácov, ktoré ešte umocňuje školský park s ušľachtilou zeleňou. 

Literatúra:
10 rokov na Slovensku. Pamätnica bratislavského odboru Spolku čsl. inžinierov 1919 – 1929. Ed. K. Křivanec. Bratislava, Spolok čsl. inžinierov 1929, 354 s., tu s. 165.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 328.

Zdroj obrázku:
Mestské múzeum, Zlaté Moravce