adresa
autori štúdie
spracovateľ vykonávacieho projektu a dodávateľ stavby
autori
štúdia
realizácia
autori rekonštrukcie
rekonštrukcia
Dr. Vladimíra Clementisa 10, Bratislava
Ferdinand Konček, Iľja Skoček, Ľubomír Titl
„KOMGRAP“ – Beograd
Milan Korolija – stavebná časť, Milanka Lukič – interiér
1969
1971 – 1972
Michal Bogár, Ľubomír Králik, Ľudovít Urban
2003 – 2005

Budova je výraznou stavbou nového obvodu Ružinov určenou pre vtedajšie veľké podniky zahraničného obchodu Chemapol a Drevounia. Má štvorcový pôdorys a výrazné tvarovanie priečelí vďaka vysunutým pevným doskovým slnolamom. Nad prízemím a prvým nadzemným podlažím sú konzolovito vyložené štyri administratívne podlažia, ktoré obklopujú vnútorné átrium. V centre dispozície vstupného podlažia je zasadacia sála pre 200 osôb, osvetlená zhora cez átrium. Štyri administratívne podlažia vyložené o 5,4 m majú trojtraktovú dispozíciu so strednou chodbou a kanceláriami orientovanými na vonkajšiu stranu a do átria. V deväťdesiatych rokoch odstránili z priečelí budovy subtílne betónové slnolamy, ktoré pri rekonštrukcii v rokoch 2003 – 2005 nahradili slnolamy z alumíniových profilov. 

Literatúra:
ROKOŠNÝ, Anton et al.: Podniky zahraničného obchodu. Projekt 15, 1973, 2, s. 10 – 13.
TITL, Ľubomír: Budova Podnikov zahraničného obchodu Bratislava  Ružinov. Architektura ČSR 32, 1973, 6, s. 277 – 279.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 436.
ANDRÁŠIOVÁ, Katarína: Administratívna budova priateľská k ľuďom. ARCH 10, 2005, 5, s. 52.

Foto: 
Rajmund Müller