adresa
architekti
staviteľ
stavebník
projekt, realizácia
Bárdošova, Bratislava
Ferdinand Konček, Iľja Skoček, Ľubomír Titl
Pozemné stavby Bratislava
Slovenský ústav pre doškoľovanie lekárov
1967 – 1973

Bytový komplex je osadený vo svahu a pozostáva z viacerých domov radených pozdĺž cesty, ktoré sú ďalej delené na sekcie dotýkajúce sa štítovými múrmi. Bezprostredne v kontakte s Bárdošovou ulicou sú umiestnené garáže, ktoré tvoria podnož hmotám obytných domov. Samotné domy ustupujú od komunikácie a na strechách garáží sú vytvorené terasy, slúžiace ako poloverejný priestor pre obyvateľov domov. Okolie komplexu tvorí zeleň, v časti zo severnej strany domu je detské ihrisko. Obytné domy sú neveľké, trojposchodové. Uličné južné fasády tvoria balkóny, ktoré sú pomerne hlboké a v rámci nich ešte časť hmoty budovy ustupuje ďalej dovnútra. Jednotlivé sekcie domov majú šírku dvoch balkónov. Plné čelá balkónov, obložené sklomozaikou, vedú priebežne celou sekciou domu a umocňujú pocit horizontality. V bytových domoch sa nachádzajú klasické jednopodlažné byty i mezonetové byty. Podlažia mezonetových bytov neležia nad sebou, ale sú posunuté uhlopriečne a horné podlažie prechádza celou šírkou budovy.
Bytové domy podobného charakteru, od tejto autorskej trojice, sa nachádzajú aj na Jančovej ulici v Bratislave. Celkový koncept hmotového členenia obytných domov, ich prijateľná mierka, citlivé osadenie do terénu, práca s verejným či poloverejným priestorom v okolí a výtvarný, takmer sochársky prístup k tvarovaniu hmôt sú v oboch dielach mimoriadne príťažlivé a sú inšpirujúcim príkladom bývania v meste. 

Literatúra:
ANDRÁŠIOVÁ, Katarína: Dva domy v Bratislave. Bytové domy s mezonetmi. ARCH 13, 2008, 2, s. 38 – 39.