adresa
architekt
realizácia
Mickiewiczova 4, Bratislava
Artur Szalatnai
1926 – 1927

Obytný dom na ostrom nároží postavil architekt Szalatnai v duchu maximálnej jednoduchosti. Patrí medzi málo obytných stavieb u nás, na ktorých sa ako povrchová úprava použilo neomietnuté tehlové murivo. Zvýraznené nadokenné pásy zjednocujú okná rôznych veľkostí situované podľa vnútorných funkčných požiadaviek. Priebežné betónové preklady zdôrazňujú konštrukčnú podstatu stavby a súčasne umocňujú výtvarný zámer autora. Horné podlažia domu zaberajú byty, v spodných sú obchodné priestory. Jednoduchá architektúra z tehlového muriva je súčasťou charakteristického prejavu modernej architektúry tohto obdobia v celej Európe a súvisí s holandsko-nemeckými inšpiráciami, ako aj so snahou odhaliť konštrukčnú podstatu stavby. Dom patrí k najlepším dielam architekta Szalatnaia a napriek opakovaným zmenám prevádzky v parteri sa zachoval jeho pôvodný svieži modernistický ráz. 

Literatúra:
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 342.

Foto: 
Matúš Dulla