adresa
architekt
súťaž
projekt
realizácia
Heydukova 11, 13, Bratislava
Artur Szalatnai
1922
1923
1926

Projekt synagógy vypracoval Artur Szalatnai pravdepodobne na základe víťazstva v súťaži. Na novej Heydukovej ulici (okolité stavby vtedy ešte nejestvovali, určená bola len výška budúcej zástavby) postavil monumentálnu budovu prostého klasicizujúceho charakteru tak, že do uličného priečelia orientoval bočnú stenu hlavného priestoru a vstup do objektu umiestnil do prejazdu z ulice na dvor (orientácia musela byť na východ, preto nemohol byť vchod v hlavnej fasáde). Po stranách vstupného vestibulu sú dve schodiská, ktorými sa vychádza na ženské galérie. Budova má monumentálno-tajomný ráz. Priečelie tvorí sedem mohutných hranolových pilierov zakončených jednoduchými hlavicami, ktoré nesú nevysoký architráv. Jeden z pilierov bol mierne posunutý pri zemetrasení. V stene za piliermi sú okná s geometrizovanou trelážou. Objekt má travertínové architektonické články, steny majú žltú a hnedočervenú farbu. Patrí medzi najlepšie synagógy toho obdobia čo sa týka architektonického výrazu – využíva už jednoduchosť moderny, avšak dokáže ešte navodiť orientálnu atmosféru. Na pilieri vpravo od vstupu do podjazdu je uvedený architekt a rok vzniku stavby podľa židovského letopočtu. 

Literatúra:
SZALATNAI, Artur: Ing. architekt Artur Szalatnai 1920 – 1926. Bratislava, Akademia Verlag, 1927.
Bt.: Einige Bauten aus der Slowakei. Deutsche Bauzeitung DBZ 63, 1929, č. 82, s. 705 – 709.
Neubau eines jud. orth. Tempels in Bratislava. Forum 1, 1931, s. 109.
KRINSKI, Carol Herselle: Europas Synagogen: Architektur, Geschichte und Bedeutung. Stuttgart, Deutsche Verlags – Anstalt 1988, s. 137.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 86, 329.
Katalóg Zachovaných Synagogálnych objektov Slovenska. Maroš Borský, spolupráca Matúš Dulla. Architektúra & urbanizmus 38, 2004, 3 – 4, s. 137 – 172.
BORSKÝ, Maroš: Synagogue Architecture in Slovakia. Bratislava, Jewish Heritage Foundation – Menorah 2007. 150 s.

Foto:
Matúš Dulla