adresa
architekt
realizácia
17. novembra, Trenčianske Teplice
Artur Szalatnai
1933 – 1934

Symetrický, pomerne veľký objekt má vstup z aleje kúpeľného parku. Prejavuje sa na ňom jednoduchá monumentálnosť príznačná pre Szalatnaia. Vzhľad budovy určuje hladká plocha fasády a úzke francúzske okná s kovovým zábradlím. Kompozícia vrcholí v strešnom ukončení atikou v tvare architrávu. Vstup do sanatória lemuje dvojica terás s prostou kamennou balustrádou. 

Literatúra:
Architektonické diela 20. storočia na Slovensku. Trenčianske Teplice. Architektúra & urbanizmus 30, 1996, 4, s. XXIII.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 88, 376.

Foto:
Matúš Dulla