adresa
architekt
stavebník
realizácia
Nový Smokovec 4, 5
Stanislav Sucharda
Spoločnosť Československého červeného kríža
1936

Pôvodná detská ozdravovňa Charlotty Garique Masarykovej patrila Československému Červenému krížu. Predstavuje súbor funkcionalistických objektov od pražského architekta Suchardu, medzi ktorými je najzaujímavejší pavilón A – dvojposchodová budova s dvoma pásmi ľahkých balkónových terás, priestrannými oknami a dvojtraktovou dispozíciou hlavnej hmoty. Neskoršie zasklené prekrytie hornej terasy pozmenilo ľahký a vzdušný ráz pôvodnej stavby.

Literatúra:
FOLTYN, Ladislav: Slovenská architektúra a česká avantgarda 1918 – 1939. Bratislava, Vydavateľstvo Spolku architektov Slovenska, 1993. 238 s.
DULLA, Matúš et all.: Architektonické diela 20. storočia na Slovensku – Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Vysoké Tatry. Architektúra & Urbanizmus 33, 1999, 1 – 2, s. CXXIX – CLX.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 390.

Foto: 
Viliam Malík