adresa
architekti
generálny projektant
investor
generálny dodávateľ
projekt, realizácia
Jarošova, Kutuzovova, Bratislava
Ján Strcula, Cyril Sirotný
VPÚ Bratislava
OVIS Bratislava
Vojenské stavby
1973 – 1978

Zastavaná plocha prvej výškovej budovy kruhového pôdorysu na Slovensku je iba 160 m2. Postavili ju podľa víťazného súťažného návrhu ako internát pre študentov vojenskej akadémie. V strede je dvojité železobetónové jadro priemeru 10 metrov so stenami hrubými 30 cm. V ňom sú inštalácie, sprchy, záchody a spoločenská sála. Smerom k fasáde je na každom podlaží sedemnásť dvojposteľových izieb s balkónom. Nosný systém tvorí jadro a 19 stĺpov na priečelí. Zo základnej zalamovanej 25-poschodovej hmoty je vysunutá komunikačná časť, v ktorej sú štyri výťahy a schodisko.

Literatúra:
STRCULA, Ján: 26/podlažný internát. Projekt 15, 1973, 1, s. 24 – 25.
ŠLACHTA, Štefan: Formy diktované logikou. Projekt 21, 1979, 1, s. 22 – 23.
ZALČÍK, Tibor – DULLA, Matúš: Slovenská architektúra 1976 – 1980. Bratislava, Veda 1982. 192 s.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 446.

Foto:
Ján Sláma