adresa
architekt
interiér
návrh
realizácia
Hronská 12, Košice
Ján Šprlák-Uličný
J. Maliňák
1967
1973

Kino Družba je súčasťou obchodno-spoločenského centra obytného okrsku Luník II., ktoré vzniklo v rokoch 1962 – 1972 podľa projektu Eugena Kramára a Jána Šprláka-Uličného ako jedno z centier v tej dobe novo sa formujúceho obytného súboru Terasa. Mäkká kruhová hmota kina s vertikálnym rastrom dopĺňa priame horizontálne línie objektov centra. Kinosála má takmer kruhový pôdorys, nachádza sa v nej najväčšia panoramatická premietacia plocha v Košiciach. Časť so vstupnými a spoločenskými priestormi je prízemná, komunikačne je prepojená so susediacim nákupným centrom. V rokoch 2002 – 2004 kinosála prešla modernizáciou, v súčasnosti má kapacitu 542 divákov. 

Literatúra:
KRIVOŠOVÁ, Janka – LUKÁČOVÁ, Elena: Premeny súčasnej architektúry Slovenska. Bratislava, Alfa 1990, 200 s., tu s. 102.
DRAHOVSKÝ, Martin – BÉL, Alexander: Architekt Ján Šprlák-Uličný. Martin, Neografia 1995.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s.