adresa
architekt
staviteľ
projekt
realizácia
Cintulova 5, Ormisova 4 – 6, Račianska 135 – 137 – 139 – 141 – 143, Bratislava
Julius Ernst Sporzon
firma Pittel a Brausewetter
1940 – 1941
1941 – 1942

Účastinná spoločnosť Dynamit Nobel postavila v Bratislave neďaleko svojho závodu niekoľko skupín obytných domov. K hodnotnejším patria dvojdomy určené na pomerne komfortné bývanie úradníkov. Domy radené v posune za sebou rovnobežne s cestou stoja uprostred záhrad. Majú symetrickú dvojsekciovú skladbu. V jednej sekcii je jeden dvojúrovňový byt, variantne dva byty nad sebou. Výtvarný aparát a hmotovo-dispozičné riešenie takmer do detailov korešpondovalo s ríšskou tvorbou továrenských sídlisk v okolí Kolína nad Rýnom a Hamburgu.

Literatúra:
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 170, 403.

Foto:
Elena Alexy
Zdroj obrázku:
Archív Oddelenia architektúry, ÚSTARCH SAV