adresa
architekt
projekt a realizácia
Partizánska 3, Bratislava
Emerich Spitzer  
1931

Dvojpodlažná vila so zvýšeným suterénom je dobrou funkcionalistickou stavbou. Vnútorný priestor bol uvoľnený, jednotlivé obytné niky tvorili plynulý veľkorysý celok, ktorý zase veľkými oknami, lodžiou a balkónmi prechádzal do zelene okolitej záhrady. Priečelie vily nesie znaky funkcionalistickej architektúry. Najpôsobivejšie je oblé nárožie, kde sú nad sebou umiestnené hlboká nárožná lodžia s voľným prízemím na stĺpe, rožné pásové okno a hladká plocha atiky. Objekt má plochú strechu so strešnou terasou, ktorej dominuje výrazné teleso komína. 

Literatúra:
Neuere Arbeiten von Arch. E. Spitzer. Forum 2, 1932, s. 197 – 198.
Moravčíková, Henrieta – Dulla, Matúš: Modernosť a konzervatívnosť v nemeckých vplyvoch na architektúru Slovenska v prvej polovici 20. storočia. Architektúra & urbanizmus 31, 1997, 4, s. 143 – 163.
Dulla, Matúš – Moravčíková, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002, 512 s., tu s. 366 a 367.

Zdroj obrázku:
Forum 1932
Pôdorys:
Archív Oddelenia architektúry, ÚSTARCH SAV