adresa
architekt
spolupráca
projekt
realizácia
Nitra, Predmostie
Michal Maximilián Scheer
Tibor Gebauer, Štefan Sojka
1955 – 1957
1957 – 1961

Obytná štvrť s 500 bytmi je situovaná v blízkosti hradu. Tvorí horizontálnu podnož výškovej dominanty hradného vrchu a zároveň i vstupnú zónu do historickej časti mesta. Z druhej strany ju ohraničuje oblúk koryta rieky Nitry. Nábrežie s pásom zelene je aktívnou súčasťou súboru. Predmostie patrí ku kvalitným realizáciám historizujúceho socialistického realizmu. Riešenie usiluje o napojenie novej výstavby na historické štruktúry. Na domoch sa vyskytujú formálne prvky (napr. francúzske okná, rímsy) typické pre toto obdobie. Priestorové usporiadanie cituje archetypické predlohy symetrických námestí, parkov a ulíc s kolonádami a alejami. Sídlisko nepostavili v plnom rozsahu. Domy sú na rozdiel od projektu o jedno podlažie nižšie. Dva výškové objekty nestoja a vynechali sa i mnohé výtvarné detaily.

Literatúra:
Architektura ČSR 15, 1956, s. 54.
KUSÝ, Martin: Architektúra na Slovensku 1945  1975. Bratislava, Pallas 1976, 286 s., tu s. 86.
Michal Scheer. Architektonická tvorba 1925  1975. Katalóg výstavy. Ed. Klára Kubičková. Nitra, Galéria F. Studeného, ONV a MNV 1984, s. 5.
Michal Maximilián Scheer. Architektonické dielo. Katalóg výstavy. Ed. Klára Kubičková. Bratislava, SAS a SNG 1993. 36 s., tu s. 7.
DULLA, Matúš – MORA195VČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 418.

Zdroj obrázku:
Slovenský národný archív, Bratislava