adresa
architekti
projekt
realizácia
obnova 
autori obnovy

Laurinská 17, Bratislava
Franz Wimmer, Endre Szőnyi
1928
1929
2006
Rudolf Netík, Katarína Poláková, Lukáš Ballek, Martin Merger, Marek Sivák, Juraj Calaj

Obchodný a obytný dom s Centrál pasážou patrí medzi prvé puristické stavby na Slovensku. Pasáž spájala Laurinskú ulicu s budovou tržnice. Trojpodlažný dom dokončili v roku 1929. Bol prvým moderným obchodným domom v rámci Starého mesta a súčasne priniesol do Bratislavy dovtedy nepoznaný fenomén pasáže. Bola tu dlhá nákupná galéria, ktorá prechádzala stredom domu a ponúkala dve podlažia obchodných priestorov. Zastrešovala ju železobetónová klenba so sklobetónovou výplňou. Rovnakú výplň uložili aj v podlahe pasáže, aby presvetľovala obchody v suteréne. Sklobetón spolu s horizontálnym oceľovým zábradlím dávali Centrál pasáži konštruktivistický ráz. Dom mal hladkú fasádu s veľkými nečlenenými oknami s jednoduchými šambránami a plochú strechu.

Literatúra:
Zentralpassage. Forum 1, 1931, s. 151 – 154.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 84, 352.
HABERLANDOVÁ, Katarína: Obnova Central Pasáže. Arch 11, 2006, 12, s. 18 – 23.
BORECKÁ, Eva: Regionálne odtiene klasickej moderny. Franz Wimmer (1885 – 1953) a Endre Szőnyi (1885 – 1968): život, dielo, doba. Architektúra & urbanizmus 42, 2008, 1 – 2, s. 43 – 70.

Zdroj obrázkov:
Forum 1931