adresa
architekt
projekt
realizácia
Tehelná 26, Bratislava
Viktor Šišolák
1974
1976 – 1986

Väčšina vyšetrovní a vstupné priestory sú umiestnené v tichšej, dovnútra bloku orientovanej časti. Objekt pozostáva z dvoch vysokých budov usporiadaných na pôdoryse v tvare písmena L. Pri riešení sa uplatnil model dôslednej segregácie pešej a motorizovanej dopravy. Vstup je v nízkej dvojpodlažnej hmote s priľahlou terasou v úrovni prvého poschodia. Priestranná terasa s dvojicou mohutných nástupných schodísk je dimenzovaná aj pre doposiaľ nepostavenú budovu detskej kliniky. Pod terasou sú parkovacie miesta a garáže. Poliklinika má prehľadnú a prevádzkovo čistú dispozíciu a veľkorysý architektonický výraz rozsiahlych zdravotníckych stavieb svojho obdobia.

Literatúra:
ŠČEPÁN, Albert – ŠIŠOLÁK, Viktor: Územná poliklinika pre III. mestský obvod v Bratislave. Projekt 29, 1987, 2, s. 25 – 27.
KRIVOŠOVÁ, Janka – LUKÁČOVÁ, Elena: Premeny súčasnej architektúry Slovenska. Bratislava, Alfa 1990. 200 s., tu s. 179.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 443.

Foto:
Rajmund Müller