súčasný názov
adresa
architekt
projekt
realizácia
Základná škola kniežaťa Pribinu
Andreja Šulgana 1, Nitra
Oskar Singer
1933
1934

Pomerne málo známou, avšak pozoruhodnou funkcionalistickou stavbou je budova pôvodnej štátnej meštianskej školy, v súčasnosti základnej školy v štvrti Číneš. Asymetrický trojkrídlový pôdorys pripomína budovu Bauhausu, ktorá bola inšpiráciou aj pre čisté bezozdobné tvary. Uplatnenie asymetrie sledovaním funkčných požiadaviek i výtvarný princíp sú tu dovedené do dôsledkov ako pri máloktorej inej stavbe tohto obdobia. Vstup je netypicky na nároží (smerom k centru mesta), hlavné schodisko je otvorené do veľkého bočného vestibulu. Učebne sú orientované do dvora, vpravo od vstupu vystupuje do popredia krídlo s telocvičňou. Za školou postavili podľa dobových zvyklostí vilu pre riaditeľa (smerom k Wilsonovmu nábrežiu). Vila má jednoduchú kubickú formu, na ktorej upúta polkruhová markíza. V súčasnosti slúži ako materská škola. Súčasťou celého komplexu bol aj robotnícky klub. 

Literatúra:
SINGER, Oskar: Über das Bauen in Provinz. Forum 8, 1938, s. 176 – 185.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta – STOLIČNÁ, Elena: Architektonické diela 20. storočia na Slovensku. Nitra. Architektúra & urbanizmus 32, 1998, 3 – 4, s. LXXXVIII.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 141, 376.

Zdroj obrázku:
Forum 1938
Foto:
Matúš Dulla