adresa
architekt
realizácia
Kmeťkova 22, Nitra
Oskar Singer
1934

Oskar Singer, architekt pôsobiaci v Nitre, prinášal do tohto mesta nové architektonické podnety vďaka profesionálnym kontaktom (bol členom bratislavského Umeleckého spolku Kunstverein) i informovanosti (publikoval v časopise Forum). Vila, ktorú postavil na dnešnej Kmeťkovej ulici sa objavila v roku 1938 v časopise Forum v článku, ktorý sa zaoberal stavaním na "vidieku" (Über das Bauen in Provinz). Hoci na nej neskôr L. Foltyn, jeho vtedajší spolupracovník a spoluautor uvedeného článku kritizoval formálne použitie corbusierovských voľných stĺpov v časti pôdorysu a zaoblené tvary prehnane označil za "novobarokové", je to pozoruhodná stavba svojho obdobia. Voľné prízemie zastavali už v roku 1937. 

Literatúra:
SINGER, Oskar: Über das Bauen in Provinz. Forum 8, 1938, s. 176 – 185.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 106, 141, 380.

Zdroj obrázku:
Forum, 1938