adresa
architekt
projekt
realizácia
Legionárska 1, Bratislava
Klement Šilinger
1921
1922

Masívny dom s vnútorným dvorom tvorí čelo bloku medzi Legionárskou a Šancovou ulicou. Pozostáva zo štyroch krídel, troch uličných a jedného dvorového. Byty sú prístupné z malého vnútorného dvora štyrmi schodiskami. Dvor je z ulice prístupný prejazdom v prízemí. Stiesnené pomery v rámci pozemku sa odrazili aj na rozmeroch spoločných nebytových priestorov. Dispozičné riešenie 1- až 3-izbových bytov s kuchyňou, WC, kúpeľňou a predsieňou je síce prehľadné, čo však už nemožno povedať o celkovom usporiadaní priestorov v rámci domu. Fasády sú dekorované plochým rámovaním. Portál nad prejazdom je v tvare stupňovito profilovaného rámu a podobne je aj hlavný objem na fasádach orámovaný profilovanými lizénami. Nárožné lodžie zdobia kruhové terče. Zábradlia balkónov sú členené kubisticko-konštruktivistickým ornamentom.

Literatúra:
HAMMEROVÁ, Henrieta: Klement Šilinger a architektúra rondokubizmu. Pamiatky a príroda 19, 1988, 2, s. 16 – 19.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 326.

Foto:
Dušan Firák