súčasný názov
adresa
architekt
projekt
realizácia
Združená stredná škola dopravy, obchodu a služieb
Cintorínska 4, Nitra
Klement Šilinger
1922
1924 – 1926

Trojpodlažný nárožný objekt má pôdorys tvaru rovnostranného L. Prevádzka je zoskupená do dispozičného trojtraktu, pričom do ulice sú orientované učebne a do dvora príslušenstvo a kabinety. Do priestrannej haly objektu s kazetovým stropom sa vstupuje cez masívny portál. Na krížení chodieb je dvojramenné schodisko s dvojicou kanelovaných stĺpov. Vonkajší vzhľad budovy zodpovedá rázu architektúry oficiálnych stavieb tohto obdobia. Klasicizujúce tendencie sa tu miešajú s prvkami rondokubizmu. Na objekte sa uplatňuje, pre Šilingera charakteristická, výrazná farebnosť, ktorá ešte znásobuje plastické pôsobenie tejto architektúry. Do roku 2001 bolo v budove Stredné odborné učilište a dievčenská odborná škola.

Literatúra:
FOLTYN, Ladislav: Slovenská architektúra česká avantgarda 1918 – 1939. Bratislava SAS 1993, 238 s., tu s. 50 a 52.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002, 512 s., tu s. 335.

Foto:
Matúš Dulla