adresa
architekt
realizácia
Heydukova 23, Bratislava
Klement Šilinger
1923

Štvorposchodový bytový dom je založený na pôdoryse tvaru písmena L. Do objektu sa vstupuje z podjazdu. Priečelie má symetrickú kompozíciu. Trojica vertikálnych pásov pozostáva z lizén, ktoré vrcholia v troch poloblúkových štítoch nad rímsou objektu. Na prvých troch poschodiach vyrastajú z lizén balkóny. Posledné poschodie zvýrazňuje stupňovitý okenný parapet. Na prízemí sú reliéfne kruhové terče. Celé priečelie je dynamizované plastickou štruktúrou vertikál a horizontál, ktoré sú tvarované v duchu rondokubistickej estetiky. Napriek expresívnej dekoratívnosti si dom zachováva jednoznačnú tektoniku. V dvorovej časti je fasáda pokojnejšia, zdobená len jemným plastickým rámovaním. Interiérové priestory (zábradlie schodiska, vstup do domu, vstupy do bytov) zodpovedajú rovnakému výtvarnému názoru (ozdobné detaily v tvare kruhu alebo jeho segmentov).

Literatúra:
HAMMEROVÁ, Henrieta: Klement Šilinger a architektúra rondokubizmu. Pamiatky a príroda 19, 1988, 2, s. 16 –19.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 66, 331.

Foto:
Matúš Dulla