adresa
architekt
statika 
projekt
realizácia

Centrum 1/1, (ul. Ľudovíta Štúra) Považská Bytrica
Ivan Meliš
Severín Ďuriš 
1966 – 1968
1968 – 1978

Zďaleka viditeľná budova v centre Považskej Bystrice je pozoruhodná tým, že sa tu po prvý raz v Československu použil systém vahadlového zavesenia oceľových ťahadiel, ktoré nesú jednotlivé podlažia. Objekt má okrem dvanásťpodlažnej administratívnej výškovej časti ešte prízemnú vstupnú a spoločenskú časť, z ktorej prečnieva zasadačka (aula) s kapacitou 250 miest v tvare zrezaného kužeľa. Nízkopodlažná časť má dve podzemné podlažia a dve nadzemné podlažia. Podzemné slúžia ako technické zázemie budovy a v nadzemných podlažiach sú situované priestory a zariadenia určené pre administratívne účely a spoločenské akcie mestského významu. Objekt vznikol za tesnej spolupráce architekta (I. Meliš) so stavebnými inžiniermi, ktorí dimenzovali oceľovú konštrukciu a exponované oceľobetónové časti (S. Ďuriš, J. Bustin, J. Dlhopolček)
Administratívna budova v Považskej Bystrici od je jednou z najvýraznejších budov z pozoruhodne plodného obdobia šesťdesiatych rokov, ktorá spojila typickú figúru vtedajších administratívnych a hotelových objektov s odvážnym technickým riešením a vyľahčením konštrukcie a plášťa budovy. Presiahla domáce slovenské pomery a bola prinajmenšom v dimenzii vtedajšieho Československa ojedinelá.

Literatúra:
KARFÍK, Vladimír: Naše prvé výškové budovy. Projekt 15, 1973, 1, s. 14 – 21.
DULLA, Matúš: Administratívna budova Považská Bystrica. Ten dom visí! Arch 13, 2008, 9, s. 48 – 51.
ZALČÍK, Tibor – DULLA, Matúš: Slovenská architektúra 1976 – 1980. Bratislava, Veda 1982. 192 s.
DULLA, Matúš: Slovenská architektúra od Jurkoviča po dnešok. Bratislava, Perfekt 2007. 196 s.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s.

Zdroj obrázkov: 
Archív Oddelenia architektúry, ÚSTARCH SAV