adresa
architekt
projekt a realizácia
Vajnorská 2 – 8, Trnavská 1 – 13, Bratislava
Vojtěch Šebor
1923 – 1924

Rozsiahly objekt zahŕňa 12 sekcií bytových domov a tvorí exponované nárožie Vajnorskej a Trnavskej ulice. Kompaktná hmota bytových domov je členená v duchu tradičných princípov na masívny parter, telo lemované výrazným rámom a ukončenie v podobe valbovej strechy, v súčasnosti s vikiermi. Objekt má charakteristickú farebnosť rondokubistickej architektúry, ktorá sleduje lapidárne článkovanie priečelia.

Literatúra:
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 331.