adresa
architekt
projekt, realizácia
Ľudovíta Okánika, Lomnická a Nábrežie mládeže, Nitra
Michal Maximilián Scheer
1963 – 1965

Prvou etapou výstavby na ľavom brehu Nitry boli časti I a II sídliska Chrenová. Architekt M. M. Scheer tu jednoduchou skladbou typových domov v podobe rovnoramenného písmena Y (trojposchodový a trinásťposchodvý typ) dokázal dodať prefabrikovaným domom vzlet a optimistickú ľahkosť. Sídlisko sa vďaka tomu stalo jedným z najlepších povojnových komplexov na Slovensku.

Literatúra:
Michal Scheer. Architektonická tvorba 1925 – 1975. Katalóg k výstave. Nitra, Galéria F. Studeného, ONV a MNV 1984.
Michal Maximilián Scheer – architektonické dielo. Katalóg. Ed. Klára Kubičková. Bratislava, SNG, SAS 1993. 36 s.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 138, 141, 426.

Foto:
J. Vebr