adresa
architekt
projekt a realizácia
Pivovarská 2, Žilina
Michal Maximilián Scheer
1929

Obytný dom s predajom v prízemí je situovaný v nároží námestia v centre mesta v bezprostrednej blízkosti budovy mestského divadla. Kompozícia stavby je podriadená jej špecifickej exponovanej polohe. Razantné členenie hmoty dáva domu konštruktivistický charakter. Kompozícia vrcholí v nároží, ktoré zdôrazňujú zaoblené terasy. Parter stavby je vyľahčený rozsiahlym presklením. V treťom podlaží je v rámci terasy situovaná zimná záhrada. M. M. Scheer navrhoval aj interiér domu s vstavaným nábytkom a zaujímavým oblúkovým schodiskom.

Literatúra:
Michal Maximilián Scheer. Architektonické dielo. Katalóg výstavy. Ed. K. Kubičková. Bratislava, SNG 1993, 36 s., tu s. 11 a 20.
Dulla, Matúš – Moravčíková, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002, 512 s., tu s. 140 a 355.

Foto:
Matúš Dulla
Pôdorys:
Archív Oddelenia architektúry, ÚSTARCH SAV