adresa
architekt
projekt
realizácia
adaptácia
Tatranská 5, Ružomberok
Michal Maximilián Scheer
1942
1942 – 1943
1946

Predmetom architektonického zadania bola prestavba a rozšírenie ružomberských papierní. V prvej fáze autor navrhol hlavnú trojpodlažnú továrenskú halu a vstupný objekt s administratívou. Halu počas výstavby zredukovali o jedno podlažie a v roku 1946 výrobnú funkciu vystriedali kancelárie. Miestnosti delili iba ľahké zasklené priečky v drevených rámoch, ktoré umožnili optické zjednotenie celého poschodia. V ďalšej fáze, v roku 1944, k staršiemu výrobnému objektu dostavali nové hygienické zariadenia. Všetky stavby mali jednotný industriálny ráz s priznaným konštrukčným systémom monolitického železobetónového skeletu so vsunutým obvodovým plášťom z tehlového muriva a veľkoplošným zasklením.

Literatúra: 
Michal Scheer. Architektonická tvorba 1925 – 1975. Katalóg výstavy. Ed. Klára Kubičková. Nitra, Galéria F. Studeného, ONV a MNV 1984.
Michal Maximilián Scheer. Architektonické dielo. Katalóg výstavy. Ed. Klára Kubičková. Bratislava, SAS a SNG 1993. 36 s., tu s. 28.  
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 407.

Zdroj obrázku:
Slovenská národná galéria, Bratislava, repro: Anna Mičuchová