súčasný názov
adresa
architekt
projekt
realizácia
Spojená škola Kráľovnej pokoja
Na Závaží 2, Žilina
Michal Maximilián Scheer
1932
1933

Škola je dvojkrídlovou budovou pôdorysného tvaru T s centrálnym vstupom. V prednom krídle sú učebne orientované do dvora, v zadnom telocvičňa. Vyznačuje sa prostým funkcionalistickým tvaroslovím. Vstup ozvláštňuje kruhové okno a horizontálne rímsy. Inak sú na čelnej fasáde iba pásy chodbových okien. Ostatné priečelia majú veľké, pre architekta charakteristicky citlivo členené okná.

Literatúra:
Michal Maximilián Scheer – architektonické dielo. Katalóg. Ed. Klára Kubičková. Bratislava, SNG, SAS 1993. 36 s., tu s. 11 a 25.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta H. – STOLIČNÁ, Elena: Architektonické diela 20. storočia na Slovensku. Žilina. Architektúra & urbanizmus 30, 1996, 3, s. X.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 140, 372.

Zdroj obrázku:
Pamiatkový úrad, Bratislava