adresa
architekt
projekt
realizácia
Ulica SNP 78, Trebišov
Milan Šavlík
1960 – 1966
1967 – 1977

Nemocenský komplex so 631 lôžkami je veľmi dobrou architektúrou neskorej moderny a patrí medzi najlepšie stavby mesta. V čase jeho projektovania už trend smeroval ku koncentrácii spoločných zariadení. Areál tvorí monoblok, v ktorom je detská časť a spoločné komplementy (biochemické a hematologické laboratóriá, rádiológia, fyziatricko-rehabilitačné oddelenie) umiestnené v štvorpodlažnej hmote. Kolmo na ňu je osempodlažný blok lôžkových oddelení dospelých pacientov s uvoľneným prízemím. Trojpodlažný blok hospodárskej časti nadväzuje rovnobežne na detskú časť a spoločné komplementy. Obe hmoty sú spojené dvojpodlažnou podnožou so štyrmi átriami, v ktorej je situovaná poliklinika dospelých a užšie komplementy (príjem, operačné sály, sterilizácia). Priečelia podnože sú v pôdoryse na krajoch konkávne zaoblené. Z monobloku sú vyčlenené infekčné pavilóny a administratívna budova. Architektúra je čistá, jasne formovaná a vytvára členité vstupné predpolie s veľkou fontánou. Lôžková časť dospelých má plastickejší charakter vďaka priebežným balkónom.

Literatúra:
IMRICH, Štefan – MARTIN, J. – ŠAVLÍK, Milan: Nemocnica s poliklinikou II. typu v Trebišove. Projekt 23, 1981, 10, s. 8 – 17.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 429.

Foto:
Rajmund Müller