adresa
architekt
projekt a realizácia
Hurbanovo námestie 8, Bratislava
Desider Quastler
1931

Štvorpodlažný funkcionalistický dom stojí na veľmi úzkej parcele v súvislej uličnej zástavbe historizujúcich objektov. Nad preskleným parterom priečelia sa striedajú pásy okien a pásy hladkých opaxitových tabúľ. Na zadnej fasáde je výrazný oblúk vyčnievajúceho segmentu polvalcového schodišťa, ktoré nadväzuje na dispozične hlbší susedný objekt. Dom má otvorenú dispozíciu a je ukončený plochou strechou. Nosné konštrukcie sú murované a železobetónové. Na prízemí bola predajňa cukroviniek Orion. Objekt reprezentuje sebavedomý funkcionalistický názor na výstavbu v historizujúcom prostredí. Po prvý raz tu na Slovensku použili sklenený obklad priečelia. Sklo malo pôvodne "sýto zelenú" farbu. 

Literatúra:
Kanzlei- und Geschäftshaus in Bratislava. Forum 2, 1932, s. 38.
Mencl, Václav: Ako sme začínali. Pamiatky a príroda, 1976, 3, s. 39.
Dulla, Matúš – Moravčíková, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002, 512 s., tu s. 365.

Zdroj obrazku:
Forum 1932