adresa
architekt
projekt
realizácia
architektka rekonštrukcie a prestavby
rekonštrukcia a prestavba
Suché mýto 2, 4, Bratislava
Desider Quastler
1934
1936 – 1937
Marta Kropiláková
1996

Päťposchodový obytný nájomný dom bol kedysi známy pod menom Halmos. V parteri boli predajne a na poschodiach pomerne priestranné byty. Strohý puristický blok tvorili dva formálne takmer identické obytné domy so samostatnými vchodmi. Opticky sa líšili rozdielnym členením okien fasád oddelených viditeľnou dilatáciou v omietke. V roku 1996 Halmosa podľa návrhu Marty Kropilákovej zjednotili s bohato tvarovaným nárožím nového objektu Slovenskej sporiteľne (Ivan Marko, 1994). Pôvodné pravouhlé vnútorné usporiadanie nahradili organické krivky. Hlavné priečelie síce zostalo ploché, ale kompozíciou okien a balkónov spolu s pastelovou farebnosťou sa Quastlerovej puristickej architektúre podstatne vzdialilo. 

Literatúra:
Rekonštrukcia rekonštrukcií dvoch objektov na Suchom mýte v Bratislave. Arch 1, 1996, 2, s. 1 – 3.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 243, 388.

Zdroj obrázku:
Archív Štefana Šlachtu