Model vznikol v rámci projektu Projekt KEGA (modely): 003STU-4/2016