adresa
architekt
konštrukcie a statika
projekt
realizácia
Mierová 6, Bratislava
Marián Marcinka
Jozef Poštulka
1958
1959 – 1961

Experimentálnosť dispozície školy spočívala v tom, že hlavné dvojstranne osvetlené učebne štvorcového pôdorysu sú prístupné vždy po dve priamo z podesty schodiska. Schodísk je tu potom štvoro. Trojpodlažné krídlo tried je orientované na juh. Na opačnú stranu je krídlo kabinetov a pomocných miestností, na prízemí po oboch stranách hlavného vstupu sú šatne. Medzi oboma krídlami sú tri átriá. Objekt, hoci má nekonvenčné usporiadanie, je veľmi dobre čitateľný, prehľadný a harmonicky dispozične usporiadaný. Tvarové ozvláštnenia (okenné otvory na schodiskách, doplňujúce pásové vysoké okná do tried zo severnej strany, alebo zošikmenie lemovania severnej fasády) vychádzajú z kompozičnej logiky, dávajú škole tvár a nie sú, ako to často býva, iba neorganickým ozvláštnením. Osobitne stojí pavilón telocvične so sklobetónovými hlavnými stenami. 

Literatúra:
TITL, Ľubomír: Interiéry experimentálnej školy Bratislava - Prievoz. Projekt 4, 1962, 7 – 8, s. 156 – 158.
KARFÍK, Vladimír – KARFÍKOVÁ, Světla – MARCINKA, Marián: Nové smery vo výstavbe škôl. Bratislava, SFVU 1963. 250 s.
Deux écoles élémentaires en Tchechoslovaquie. L'architecture d'jourd'hui 107, 1963, 3, s. 52.
MARCINKA, Marián – KOVAŘOVIC, Ján – MONCOĽ, Milan: 24 – triedna škola v Bratislave - Prievoze. Projekt 33, 1991, 5 – 6, s. 59 – 62.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002, 512 s., tu s. 196, 421.
DULLA, Matúš: Ľahká mimobežnosť moderny a tradície. Zvláštne /či/ obyčajné polstoročie architektúry na Slovensku: 1939 – 1989. s. 123 – 157. In: Architektúra Slovenska. Impulzy a reflexia. Katalóg výstavy. Ed. Adolph Stiller, Štefan Šlachta. Wien, Verlag Anton Pustet 2003. 204 s.

Foto:
Matúš Dulla
Pôdorys:
Archív Oddelenia architektúry, ÚSTARCH SAV

 


Model vznikol v rámci projektu Projekt KEGA (modely): 003STU-4/2016