adresa
architekt
realizácia
Záhradnícka 3, Komárno
Henhard Petrovský (?)
asi 1936

Pri pozoruhodnom dome, ktorý v súčasnosti slúži ako očná klinika a je dosť zanedbaný, sa nepodarilo zistiť, aká bola jeho pôvodná funkcia, kto bol jeho majiteľom a projektantom. Možné, hoci nepravdepodobné je, že ho navrhol sám staviteľ H. Petrovský. Pôvodne asi slúžil na lekárske účely, hoci v Komárne sa v tridsiatych rokoch postavilo podľa projektov A. Szalatnaia viacero lekárskych domov s ordináciami. Nad prízemím obloženým kabrincom má táto kompaktná stavba ešte tri poschodia. Rozloženie rôzne tvarovaných veľkých okien i rad detailov jasne svedčí o funkcionalistických východiskách. Vila vznikla asi v druhej polovici tridsiatych rokov a je pozoruhodným dielom nadregionálnej úrovne.

Literatúra:
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 390.