adresa
architekt
spoluautor
statika
projekt
realizácia
Ružová dolina 12, 14, 16, 20, 22, Bratislava
Karol Paluš
I. Hrivnák
J. Harvančík
1955 – 1957
1960

Po socialisticko-realistickom sídlisku pozdĺž Miletičovej ulice dostal Karol Paluš možnosť preukázať svoje schopnosti moderného architekta. Vytvoril skupinu piatich rovnakých vežových obytných domov, ktorých dispozícia je založená na stredovej symetrii a tvoria ju štyri mierne vysunuté krídla. Byty v dvoch krídlach sú vertikálne posunuté o výšku jedného schodiskového ramena a prístupné sú z medzipodesty. Členenie objemu, ktoré sa dosiahlo týmto vysunutím, je ešte doplnené šikmými balkónmi. Prekvapuje, že fasády domov, aj pri tomto členení, pôsobia dosť uzavreto. Svojou jasnou figúrou však dávajú charakteristický a kultivovaný výraz celému komplexu. Veľkoryso, so zasklenou halou, uvoľnenými stĺpmi a dobovo charakteristickou stenou perforovanou kruhovými otvormi sú formované vstupné priestory domov. Do radu domov je začlenené kúpalisko Delfín. 

Literatúra:
MATUŠÍK, Ivan: Vežové domy na Miletičovej ulici. Projekt 3, 1961, 11 – 12, s. 244 – 245.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 419.