adresa
architekti
staviteľ
projekt
realizácia
Škultétyho 9, 11, 13 a Kuzmányho 41, 43, 45, Martin
Dušan Jurkovič, Jan Pacl, alebo úradný projekt vojenskej správy
Mann, Morávek
1924 – 1925
1925 – 1927

Pozemky na výstavbu dvoch obytných domov darovalo vojenskej správe mesto Martin. Stavebné práce podliehali prísnym predpisom vojenského stavebného poriadku. Ich trvácnosť a pevnosť podčiarkuje najmä použitie neomietaného tehlového muriva, ktoré dáva budovám charakteristický ráz ranej moderny. Navzájom rovnobežné dvojposchodové domy majú spoločný vnútorný dvor. Priestorové rozvinutie rovných fasád vytvárajú tri rizality so schodiskami a hlboké lodžie. Z rizalitov vystupujú telesá vstupných zádverí s poloblúkovým prekrytím. 

Literatúra:
HLAVAJ, Jozef: Martin. Stavebný obraz mesta. (O výstavbe Martina do roku 1960.). Bratislava, Spolok architektov Slovenska 1994. 185 s., tu s. 99.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, H. Henrieta – STOLIČNÁ, Elena: Architektonické diela 20. storočia na Slovensku – Martin. Architektúra & urbanizmus 32, 1998, 3 – 4, s. XCIV.
DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s., tu s. 338.

Foto:
Matúš Dulla